Dân số & Gia đình

Dân số & Gia đình

Nhà phát triển: EXPLUS MEDIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Miễn phí

Dân số & Gia đình Miễn phí

Dân số & Gia đình

Nhà phát triển: EXPLUS MEDIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình
Dân số & Gia đình

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng đọc tin tức Dân số & Gia đình sẽ giúp bạn đọc tiếp cận nhiều nội dung từ chúng tôi một cách nhanh chóng, dễ dàng, phản ánh chân thực và đa dạng.

Nâng cao nhận thức, thái độ nhằm chuyển đổi hành vi về dân số phát triển, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản (KHHGĐ, SKSS) góp phần thực hiện thành công của Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dân số & Gia đình

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--