iESCAPE

iESCAPE

Nhà phát triển: Son Nguyen

Miễn phí

iESCAPE Miễn phí

iESCAPE

Nhà phát triển: Son Nguyen

Ảnh màn hình

iESCAPE

Mô tả bởi nhà phát triển

Nền tảng iESCAPE được Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT cung cấp tới cư dân trong dự án tòa nhà.
Với iESCAPE cư dân có thể dễ dàng tương tác, gửi phản ánh, góp ý và đăng ký dịch vụ tiện ích. Ngoài ra cư dân có thể theo dõi quá trình xử lý yêu cầu của nhân viên và Ban quản lý ngay trên điện thoại Smartphone.
iESCAPE cũng giúp cư dân có thể dễ dàng quản lý các hóa đơn thanh toán dịch vụ của căn hộ chỉ với 1 thao tác trên ứng dụng.
• Cho phép phản ánh, góp ý trực tiếp về dịch vụ, chất lương căn hộ đến ban quản lý tòa nhà
• Đánh giá chất lượng xử lý của nhân viên khắc phục sự có tòa nhà: Đánh giá sao và gửi góp ý.
• Nhận thông báo tin tức từ ban quản lý tòa nhà
• Cho phép kiểm tra, tra cứu thông tin các dịch vụ như phí điện, nước, bãi giữ xe,...
• Quản lý dễ dàng tất cả các hóa đơn dịch vụ, chi phí sử dụng phát sinh.
• Đăng ký các dịch vụ tiện ích trong dự án tòa nhà.
• Cho phép kiểm tra, tra cứu lịch sử thông tin các phản ánh đã gửi, tiện ích đã đăng ký.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iESCAPE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--