CrochetCreator

CrochetCreator

Nhà phát triển: Yoojung Park

Miễn phí

CrochetCreator Miễn phí

CrochetCreator

Nhà phát triển: Yoojung Park

Ảnh màn hình

CrochetCreator
CrochetCreator
CrochetCreator
CrochetCreator
CrochetCreator
CrochetCreator

Mô tả bởi nhà phát triển

Vẽ biểu đồ crochet dễ dàng.

Tối đa 111 biểu tượng biểu đồ móc. (Mua trong ứng dụng)

Điều chỉnh góc của biểu tượng một cách tự do.

Chia sẻ và in biểu đồ móc của riêng bạn

Vẽ canvas phù hợp với giấy A4.

Contact : faitreekorea@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CrochetCreator

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--