Xu hướng thế giới World Trends

Xu hướng thế giới World Trends

Nhà phát triển: Shojiro Hashimoto

Miễn phí

Xu hướng thế giới World Trends Miễn phí

Xu hướng thế giới World Trends

Nhà phát triển: Shojiro Hashimoto

Ảnh màn hình

Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends
Xu hướng thế giới World Trends

Mô tả bởi nhà phát triển


539/5000
Hãy tìm chủ đề xu hướng hàng đầu trên phương tiện truyền thông xã hội

Kiểm tra xu hướng toàn cầu
Bao phủ trên 60 quốc gia
Đọc tin tức mới nhất
Xem video liên quan đến từ khóa
Nhìn vào tweet của mọi người
Thêm từ khóa vào mục yêu thích
Lưu từ khóa yêu thích trên iCloud
Tìm kiếm bài viết và video
Chia sẻ tin tức và video
Chế độ ngày / tối
Widget Widget hôm nay
Tìm kiếm nhanh các từ khóa trên Instagram, Wikipedia, v.v. (cử chỉ nhấn dài)
Tùy chỉnh kích thước phông chữ và dòng tiêu đề
Hỗ trợ cho Split View & Trượt qua
Hỗ trợ cho loại động
Hỗ trợ cho iPhone và iPad
Hỗ trợ cho GDPR

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xu hướng thế giới World Trends

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan