PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬

PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬

Nhà phát triển: HALU VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬ Miễn phí

PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬

Nhà phát triển: HALU VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬
PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Sổ liên lạc điện tử

PHOnline là ứng dụng dành riêng cho các bậc phụ huynh có con em là sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. PHOnline giúp kết nối tiện lợi giữa gia đình và nhà trường...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PHOnline - Sổ liên lạc điện t‪ử‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--