Báo cáo sự cố y khoa

Báo cáo sự cố y khoa

Nhà phát triển: Thach Nguyen Xuan

Miễn phí

Báo cáo sự cố y khoa Miễn phí

Báo cáo sự cố y khoa

Nhà phát triển: Thach Nguyen Xuan

Ảnh màn hình

Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa
Báo cáo sự cố y khoa

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng báo cáo và quản lý sự cố y khoa cho các đơn vị y tế. Ứng dụng được sử dụng cho các nhân viên báo cáo sự cố, các sự cố sẽ được quản lý bởi các tài khoản quản trị thông qua ứng dụng mobile hoặc ứng dụng web có sẵn.

Đồng thời, người quản trị cũng sẽ được nhận thông báo trên điện thoại khi có các sự cố ở mức độ nặng được báo cáo qua đó giúp nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định xử lý nhanh hơn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo cáo sự cố y khoa

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--