To Do List - Lời nhắc
5.0 / 7 đánh giá

To Do List - Lời nhắc

Nhà phát triển: Monelyze Inc.

Miễn phí

To Do List - Lời nhắc Miễn phí
5.0 / 7 đánh giá

To Do List - Lời nhắc

Nhà phát triển: Monelyze Inc.

Ảnh màn hình

To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc
To Do List - Lời nhắc

Mô tả bởi nhà phát triển

"Danh sách việc cần làm" là một ứng dụng đơn giản để quản lý việc cần làm của bạn. Bạn có thể sử dụng nó cho tất cả những việc cần làm của cuộc sống, bao gồm danh sách tạp hóa, dự án tại nơi làm việc, v.v. Các tiện ích và thông báo giúp bạn nhớ thực hiện. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng với nhiều màu sắc và biểu tượng. Nếu bật iCloud, bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa với iPhone, iPad hoặc Mac và truy cập lời nhắc của mình ở bất kỳ đâu.

Đặc trưng

Đơn giản & Tùy chỉnh
• Tùy chỉnh các widget để thêm danh sách các màu sắc và biểu tượng yêu thích vào ngôi nhà của bạn.
• Tạo và chỉnh sửa lời nhắc đơn giản và dễ sử dụng.
• Thông báo về những việc bạn cần làm hôm nay.
• Các phím tắt để tăng tốc quy trình làm việc của bạn.
• Chọn kích thước và ngôn ngữ văn bản.

Dịch vụ bảo hiểm
• Tự động đồng bộ hóa giữa iPhone, iPad và Mac bằng iCloud.
• Truy cập vào tất cả các chủ đề ứng dụng và biểu tượng ứng dụng.
• Truy cập vào tất cả các biểu tượng danh sách
• Thêm các chi tiết khác vào lời nhắc của bạn với Ghi chú.

Điều khoản sử dụng: https://monelyze.app/terms
Chính sách Bảo mật: https://monelyze.app/privacy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app To Do List - Lời nhắc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan