Boost Cleaner - Xoá Bản Sao

Boost Cleaner - Xoá Bản Sao

Nhà phát triển: Sharp Forks LTD

Miễn phí

Boost Cleaner - Xoá Bản Sao Miễn phí

Boost Cleaner - Xoá Bản Sao

Nhà phát triển: Sharp Forks LTD

Ảnh màn hình

Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao
Boost Cleaner - Xoá Bản Sao

Mô tả bởi nhà phát triển

Boost Cleaner là một công cụ làm sạch nhỏ, nhanh và thiết thực cho iPhone.

Boost Cleaner cung cấp các tính năng như xóa ảnh trùng lặp, video lớn, hợp nhất và xoá danh bạ trùng lặp, sao lưu danh bạ. Làm sạch thiết bị của bạn chỉ với một chạm.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hiển thị dung lượng khả dụng của thiết bị và thông tin về thiết bị của bạn

Boost Cleaner hỗ trợ các tính năng sau:

Trình dọn dẹp ảnh:
- Tìm và xóa ảnh trùng lặp
- Phân tích và xóa ảnh tự chụp tương tự, ảnh trực tiếp, ảnh gif
- Phân tích và xóa ảnh tự chụp, ảnh chụp màn hình
- Tìm và xóa hình ảnh liên quan đến các vị trí cụ thể
- Lọc ảnh theo ngày, địa điểm

Liên hệ Cleaner:

- Quản lý danh bạ
- Xóa danh bạ và hợp nhất danh bạ
- Loại bỏ danh bạ trùng lặp
- Làm sạch danh bạ không có số điện thoại hoặc email
- Quản lý danh bạ của bạn một cách nhanh chóng
- Dễ dàng xóa nhiều liên hệ
- Nhóm liên lạc trùng lặp theo tên, điện thoại, email
- Sao lưu và khôi phục danh bạ
- Lọc sinh nhật tất cả hoặc theo tháng
- Nhanh chóng lọc tất cả các công ty hoặc theo tên
- Nhanh chóng lọc tất cả các vị trí hoặc tên địa điểm

Trình dọn dẹp video:

- Dễ dàng xóa nhiều tệp lớn
- Lọc video theo kích thước
- Hiển thị đầy đủ kích thước video

Thông tin về tự động gia hạn đăng ký:

- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng
- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian
- Nếu bạn muốn tiếp tục dịch vụ, đăng ký của bạn nên được tiếp tục.
- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng
- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
- Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
- Có 3 gói bao gồm: 1 tuần, 1 tháng và 1 năm với mỗi gói 1 tuần cho phép thời gian dùng thử 3 ngày. Sau khi hết hạn, đăng ký của bạn tự động gia hạn.

Các gói thuê bao sau đây có sẵn (giá có thể thay đổi tùy theo vị trí):

- Đăng ký 1 tháng với phiên bản dùng thử 3 ngày - 4,99 USD

- Bạn có thể hủy đăng ký của mình thông qua URL này:
https://support.apple.com/en-us/HT202039

Chính sách bảo mật: http://sharpforksapps.com/privacy-policy/
Điều khoản sử: http://sharpforksapps.com/terms-of-use/

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Boost Cleaner - Xoá Bản Sao

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--