TCL Home
3.8 / 8 đánh giá

TCL Home

Nhà phát triển: Shenzhen TCL New Technology Co.,LTD.

Miễn phí

TCL Home Miễn phí
3.8 / 8 đánh giá

TCL Home

Nhà phát triển: Shenzhen TCL New Technology Co.,LTD.

Ảnh màn hình

TCL Home
TCL Home
TCL Home
TCL Home
TCL Home
TCL Home
TCL Home

Mô tả bởi nhà phát triển

TCL Home có thể giúp bản quản lý và điều khiển các thiết bị thông minh TCL tại gia một cách đơn giản nhất. Ngoài ra bạn có thể thông qua TCL Home để tìm kiếm thông tin sản phẩm mà bạn yếu thích, và nhận các thông tin mới nhất về chúng tôi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TCL Home

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan