SaoVietGps

SaoVietGps

Nhà phát triển: VNET JSC

Miễn phí

SaoVietGps Miễn phí

SaoVietGps

Nhà phát triển: VNET JSC

Ảnh màn hình

SaoVietGps
SaoVietGps
SaoVietGps
SaoVietGps
SaoVietGps
SaoVietGps

Mô tả bởi nhà phát triển

- Khách hàng đăng nhập tài khoản để theo dõi phương tiện
- Tìm kiếm , kiểm tra thông tin phương tiện
- Xem lại lộ trình, thời gian , tốc độ, vị trí phương tiện
- Báo cáo nhiên liệu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SaoVietGps

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--