QLBH

QLBH

Nhà phát triển: XTEL SOFTWARE DEVELOPMENT AND INTEGRATED SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

QLBH Miễn phí

QLBH

Nhà phát triển: XTEL SOFTWARE DEVELOPMENT AND INTEGRATED SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

QLBH
QLBH
QLBH

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ứng dụng quản lý bán hàng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QLBH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--