iCIC for CIs

iCIC for CIs

Nhà phát triển: NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM

Miễn phí

iCIC for CIs Miễn phí

iCIC for CIs

Nhà phát triển: NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM

Ảnh màn hình

iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs
iCIC for CIs

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, Tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thông qua việc khai thác thông tin nhu cầu tín dụng của khách hang trên Cổng thông tin kết nối. giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm khách hang và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Tổ chức tín dụng có thể giới thiệu các gói sản phẩm tín dụng, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho khách hang, các thủ tục hồ sơ cần thiết đối với từng món vay; có thể tìm kiếm, khai thác thông tin về nhu cầu tín dụng của khách hang trên phạm vi cả nước; có thể kiểm tra nhanh mức độ tín nhiệm của khách hang; có thể khai thác các số liệu thống kê về nhu cầu tín dụng; có thể quản lý các user khai thác nhu cầu của đơn vị mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iCIC for CIs

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--