Before After Trước Sau Collage
3.2 / 6 đánh giá

Before After Trước Sau Collage

Nhà phát triển: Setona LLC

Miễn phí

Before After Trước Sau Collage Miễn phí
3.2 / 6 đánh giá

Before After Trước Sau Collage

Nhà phát triển: Setona LLC

Ảnh màn hình

Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage
Before After Trước Sau Collage

Mô tả bởi nhà phát triển

Khác biệt - Trước / Sau khi chỉnh sửa video.

Tạo nhanh và dễ dàng Video trước & Sau của hai ảnh. So sánh ảnh của bạn.
Chọn hai ảnh, tùy chỉnh hoạt hình và kích thước, tải xuống video hoặc chia sẻ trên Instagram.

Tạo hoàn toàn tuyệt đẹp trước và sau khi hoạt hình chỉ với 3 lần nhấp!

Đặc trưng:
- sử dụng hình ảnh từ thư viện
- chọn kích thước kết xuất video
- so sánh ảnh và thay đổi vị trí
- tùy chỉnh hình ảnh động: lặp lại số lượng và thời lượng
- thêm nhạc trong video của bạn
- lưu video vào Ảnh
- danh sách lịch sử dự án

Tạo Video Diff của bạn ngay bây giờ!

Thông tin quan trọng về đăng ký:
- Bạn có thể mua Diff Premium
- Thời gian đăng ký là 1 tuần, 1 năm và mua trọn đời.
- Giá là 3,99 USD trong 1 tuần, 19,99 USD cho 1 năm và 39,99 USD cho giao dịch mua trọn đời.
- Đăng ký tự động gia hạn với cùng giá và thời lượng như gói ban đầu trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng
- Đăng ký có thể được quản lý bởi người dùng và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách truy cập Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua
- Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@softeamapps.com

* Liên kết đến Chính sách bảo mật: https://docs.google.com/document/d/15uELnRIzNjj4OvLJ20YeVk2Kqy3UR3ek3UcvD3ZvKbo/preview

* Liên kết với Điều khoản sử dụng: https://docs.google.com/document/d/1UhMSjPMY5LvKAmphiEGupvgEWILGFfL7o-ni0i1Men0/preview

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Before After Trước Sau Collage

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--