Bmentor

Bmentor

Nhà phát triển: Blacasa

Miễn phí

Bmentor Miễn phí

Bmentor

Nhà phát triển: Blacasa

Ảnh màn hình

Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor
Bmentor

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ phụ huynh theo dõi việc học tập gia sư BMentor của con theo từng buổi học và tương tác với các chuyên gia giáo dục hàng đầu.

Trợ lý giáo dục BMentor là ứng dụng hỗ trợ hiệu quả cho phụ huynh trong việc theo dõi việc học tập và tiến bộ của con qua các dịch vụ của tổ chức giáo dục Blacasa bao gồm:
- Học kèm cùng các gia sư tốt nhất tới từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam như: ngoại thương, sư phạm, bách khoa, Y, Dược, vv.
- Tương tác, trao đổi giữa phụ huynh và gia sư để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con.
- Xem các đánh giá, phân tích trong suốt quá trình học.
- Nhận tư vấn từ các chuyên gia giáo dục hàng đầu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bmentor

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--