Việc làm Lâm Đồng

Việc làm Lâm Đồng

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

Việc làm Lâm Đồng Miễn phí

Việc làm Lâm Đồng

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng
Việc làm Lâm Đồng

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cung cấp về thông tin việc làm:
- Tuyển dụng việc làm từ các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Thông tin cơ hội việc làm tại nước ngoài, xuất khẩu lao động.
Kết nối người tìm việc và nhà tuyển dụng cách thuận tiện nhất, nhanh nhất và đảm bảo nội dung chính xác nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Việc làm Lâm Đồng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--