Manabie - Chuyên gia hướng dẫn

Manabie - Chuyên gia hướng dẫn

Nhà phát triển: Manabie

Miễn phí

Manabie - Chuyên gia hướng dẫn Miễn phí

Manabie - Chuyên gia hướng dẫn

Nhà phát triển: Manabie

Ảnh màn hình

Manabie - Chuyên gia hướng dẫn
Manabie - Chuyên gia hướng dẫn

Mô tả bởi nhà phát triển

"Manabie - Ứng dụng cho Chuyên gia" giúp bạn kết nối và hướng dẫn học viên trong suốt hành trình học tập. Bạn có thể tự vạch định kế hoạch học tập và theo dõi hiệu suất của sinh viên, đồng thời bạn cũng có thể cung cấp phản hồi hiệu quả để giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Đặc trưng:
*Kết nối với học viên tốt hơn
*Xây dựng kế hoạch học tập cho từng cá nhân
Trao đổi trực tiếp qua tin nhắn
*Theo dõi hiệu suất học tập

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Manabie - Chuyên gia hướng dẫn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--