Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
3.9 / 76 đánh giá

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO

Nhà phát triển: Son Ngo Dinh

Miễn phí

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO Miễn phí
3.9 / 76 đánh giá

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO

Nhà phát triển: Son Ngo Dinh

Ảnh màn hình

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO

Mô tả bởi nhà phát triển

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh có lời giải

Ứng dụng tốt nhất để học Ngữ Pháp tiếng Anh:
- Tổng hợp đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh, công thức tiếng Anh, cách dùng, ví dụ minh hoạ
- Bài tập ngữ pháp tiếng Anh có lời giải giúp ghi nhớ ngữ pháp nhanh hơn
- Bài grammar test, kiểm tra trình độ tiếng Anh

Danh sách chủ đề ngữ pháp
- 13 thì trong tiếng Anh
- Số ít, số nhiều
- Câu chủ động, bị động, câu gián tiếp
- Danh từ, tính từ, động từ, trạng tự
- Câu điều kiện loại I, II, III
- Mệnh đề quan hệ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--