Dr.ViVi

Dr.ViVi

Nhà phát triển: My Health Company Limited

Miễn phí

Dr.ViVi Miễn phí

Dr.ViVi

Nhà phát triển: My Health Company Limited

Ảnh màn hình

Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi
Dr.ViVi

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là ứng dụng giúp bạn hiểu kết quả xét nghiệm (máu, nước tiểu) bằng cách cung cấp thêm thông tin giải thích về các chỉ số.
Sử dụng giải pháp số hóa (OCR) Và AI.

Đọc Xét Nghiệm là một ứng dụng giúp bạn hiểu kết quả xét nghiệm (máu, nước tiểu) bằng cách cung cấp thêm thông tin giải thích về các chỉ số.
Đọc Xét Nghiệm ứng dụng giải pháp số hóa (OCR) hình ảnh chụp kết quả xét nghiệm thành dữ liệu văn bản để máy tính có thể đọc hiểu, đối sánh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế để đưa ra các nhận định phù hợp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dr.ViVi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--