PVIMobile

PVIMobile

Nhà phát triển: PVI Insurance Corporation

Miễn phí

PVIMobile Miễn phí

PVIMobile

Nhà phát triển: PVI Insurance Corporation

Ảnh màn hình

PVIMobile
PVIMobile
PVIMobile
PVIMobile
PVIMobile
PVIMobile

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng PVIMobile do bảo hiểm PVI phát hành tới khách hàng. Khách hàng khi sử dụng phần mềm sẽ khai báo thông tin,đăng ký tài khoản sử dụng lên hệ thống. Thông qua việc xác thực thông tin theo phương thức OTP để đảm bảo xác thực thông tin khai báo. Hệ thống sẽ lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng đã khai báo : như số điện thoại, email giao dịch…
Các chức năng của phần mềm:
- Tra cứu thông tin hệ thống mạng lưới của Bảo hiểm PVI
Khách hàng có thể trực tiếp truy cập tiếp cận thông tin về địa điểm, liên lạc tất cả các chi nhánh, đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI.
- Khai báo tổn thất ban đầu nghiệp vụ xe cơ giới:
cho phép khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm PVI trong trường hợp xảy ra tại nạn có thể chủ động khai báo ban đầu, chụp ảnh lại tổn thất nhằm phục vụ cho công tác khai báo và giám định tổn thật trong quá trình giải quyết khiếu nại bồi thường của khách hàng sau này.
- Thông tin sản phẩm:
Giúp khách hàng có thể tra cứu, tiếp cận được đến toàn bộ thông tin dịch vụ bảo hiểm mà Bảo Hiểm PVI có thể cung cấp.
- Tra cứu bệnh viện và garage bảo lãnh:
Cho phép khách hàng tra cứu hệ thống các bệnh viện hợp tác bảo lãnh cùng Bảo hiểm PVI

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PVIMobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--