Cảnh Báo Sớm

Cảnh Báo Sớm

Nhà phát triển: Pham Thi Thanh Thuy

Miễn phí

Cảnh Báo Sớm Miễn phí

Cảnh Báo Sớm

Nhà phát triển: Pham Thi Thanh Thuy

Ảnh màn hình

Cảnh Báo Sớm
Cảnh Báo Sớm
Cảnh Báo Sớm

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cung cấp giải pháp quản lý bảo trì thiết bị cho các công ty, tổ chức với các tính năng chính:
- Hoàn thành KPI bảo trì
- Thông báo lịch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cho nhân viên chịu trách nhiệm
- Cập nhật trạng thái, báo cáo tiến độ thực hiện kiểm tra bảo dưỡng thiết bị
**
The application provides device maintenance management solutions for companies and organizations who use this app with the following key features:
- Complete maintenance KPI
- Notice of equipment inspection and maintenance schedule for responsible employees
- Update status, report progress of equipment maintenance inspection

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cảnh Báo Sớm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--