Cigarette Count

Cigarette Count

Nhà phát triển: Enes Akkus

Miễn phí

Cigarette Count Miễn phí

Cigarette Count

Nhà phát triển: Enes Akkus

Ảnh màn hình

Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count
Cigarette Count

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có muốn tìm hiểu bao nhiêu bạn hút thuốc và giữ nó trong tầm kiểm soát?

Bạn có thể dễ dàng theo dõi thói quen hút thuốc của mình, kiểm soát nó và giảm bớt nó với ứng dụng này. Bạn có thể thấy bạn hút bao nhiêu điếu thuốc, bao nhiêu tiền và bao nhiêu gói bạn tiêu thụ trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng. Cách dễ nhất để bỏ hút thuốc là kiểm soát và cách dễ nhất để giữ thứ gì đó trong tầm kiểm soát là theo dõi và trực quan hóa.

Cũng bằng cách nhấp vào nút trái tim ở phía dưới bên phải, bạn có thể thấy mức độ thiệt hại cho cơ thể của mình và nhận được sự giúp đỡ từ Tổ chức Y tế Thế giới. (Ứng dụng này không có bất kỳ liên kết nào với Tổ chức Y tế Thế giới.)

Sau khi đặt giá và số lượng thuốc lá trong gói, nhấp vào bật lửa trong ứng dụng hoặc trong tiện ích bất cứ khi nào bạn hút thuốc, để cho biết rằng bạn đã hút thuốc. Vì vậy, khi bạn nhìn lại, bạn có thể dễ dàng thấy bạn đã hút bao nhiêu điếu thuốc vào ngày nào và bạn có thể so sánh với ngày hôm nay để xem bạn đã đạt được bao nhiêu tiến bộ.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh ứng dụng, bạn có thể viết tên trên bao thuốc lá, thay đổi màu của bao bì hoặc chỉ định màu của bộ lọc.

- Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn tại các bình luận hoặc trực tiếp đến trang liên hệ của chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ứng dụng của chúng tôi lên cấp độ cao hơn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cigarette Count

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan