MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬

MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬

Nhà phát triển: MIIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬ Miễn phí

MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬

Nhà phát triển: MIIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬
MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng công nghệ mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy thông minh

MIIN - Nền tảng bảo hiểm số

Ứng dụng công nghệ mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy thông minh.
- Mua và lưu trữ ngay trên điện thoại, không yêu cầu giấy tờ
- Khai báo thông tin đơn giản
- Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử thay thế hoàn toàn bản cứng, xuất trình mọi lúc mọi nơi.
- Tích thưởng với điểm MIIN:

Hoàn tiền lên tới 70% khi mua bảo hiểm ô tô, xe máy tại MIIN
Nhận thưởng 25 MIIN khi Giới thiệu thành công bạn bè
Nhận thưởng 5 MIIN khi Upload Giấy chứng nhận Bảo Hiểm TNDS Trải nghiệm

Tìm hiểu thêm về MIIN tại https://miin.asia

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MIIN - Nền tảng bảo hiểm s‪ố‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--