GPS Thiên Phương

GPS Thiên Phương

Nhà phát triển: Thach Nguyen

Miễn phí

GPS Thiên Phương Miễn phí

GPS Thiên Phương

Nhà phát triển: Thach Nguyen

Ảnh màn hình

GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương
GPS Thiên Phương

Mô tả bởi nhà phát triển

- Tự động đăng nhập.
- Theo dõi và lưu vết di chuyển thời gian thực.
- Mô phỏng lịch sử.
- Ngắt nguồn từ ứng dụng.
- Vẽ đường từ vị trí của bạn đến xe.
- Cập nhật trạng thái xe liên tục.
- Nhận cảnh báo từ thiết bị (ra vào vùng giám sát, thiết bị rung, nguồn tắt/bật....)
- Cảnh báo chống trộm qua cuộc gọi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GPS Thiên Phương

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--