Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh

Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh

Nhà phát triển: TOT Corporation Joint Stock Company

Miễn phí

Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh Miễn phí

Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh

Nhà phát triển: TOT Corporation Joint Stock Company

Ảnh màn hình

Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh
Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh

Mô tả bởi nhà phát triển

1. Lái Xe TOT là ứng dụng dành cho các bác tài ở Việt Nam.
2. Là công cụ làm việc của các lái xe thay thế cho bộ đàm
3. Điều xe tự động, đảm bảo công bằng, loại bỏ hoàn toàn đua điểm
4. Hỗ trợ các lái xe quản lý công việc ngay trên điện thoại

Đội ngũ phát triển ứng dụng xin chân thành cảm ơn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lái Xe Công Nghệ - Mai Linh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--