Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược

Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược

Nhà phát triển: Dat Hoang

Miễn phí

Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược Miễn phí

Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược

Nhà phát triển: Dat Hoang

Ảnh màn hình

Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược
Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược
Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược
Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược
Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Thời khóa biểu hỗ trợ lên thời gian biểu học tập, nhiệm vụ, lịch công tác, công việc

Các tính năng chính :

* Hiển thị , tùy chỉnh thời khóa biểu

* Hiển thị thời khóa biểu ngoài màn hình chính

* Chia sẻ thời khóa biểu 1 cách nhanh chóng thuận tiện thông qua mã QR code (1 người cập nhật thời khóa biểu, có thể chia sẻ thời khóa biểu này cho mọi người trong lớp học)

* Tính năng thông báo, hẹn giờ nhắc nhở các sự kiện, nhắc nhở học tập

Ứng dụng được đội ngũ Vịt Đếm Ngược xây dựng hoàn toàn không chứa quảng cáo
Mong nhận được nhiều góp ý từ phía các bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời Khóa Biểu - Vịt Đếm Ngược

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--