Phát Đạt
5.0 / 1 đánh giá

Phát Đạt

Nhà phát triển: VIETNAM ONLINE DOCTOR COMPANY LIMITED

Miễn phí

Phát Đạt Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Phát Đạt

Nhà phát triển: VIETNAM ONLINE DOCTOR COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Phát Đạt
Phát Đạt
Phát Đạt
Phát Đạt

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy đăng nhập, xem những ưu đãi giành cho bạn và nhận những voucher mà Phát Đạt giành tặng cho bạn.

Ngoài ra cũng có một trò chơi giành cho bạn trong ứng dụng.
Hãy trải niệm ngay!

Chương trình Phát Đạt là nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm thay đổi, cải tiến với mong muốn mang lại lợi ích cho việc kinh doanh và những điều tốt đẹp trong cuộc sống cho bạn - Những đối tác quan trọng của chúng tôi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phát Đạt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--