Thiết kế làm logo Trình tạo

Thiết kế làm logo Trình tạo

Nhà phát triển: Protools LLP

Miễn phí

Thiết kế làm logo Trình tạo Miễn phí

Thiết kế làm logo Trình tạo

Nhà phát triển: Protools LLP

Ảnh màn hình

Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo
Thiết kế làm logo Trình tạo

Mô tả bởi nhà phát triển

Eposrt Game Logo Maker, Watermark Maker & Thumbnail Maker giúp bạn bảo vệ tác phẩm của mình như ảnh, video & gif. Đây là một trong những ứng dụng dễ dàng nhất để có bản quyền của bạn đối với ảnh và video.
Bạn cũng có thể tạo hình mờ trong suốt để thêm vào ảnh, video và gif sau này.

Nó có các tính năng sau

1. Tạo hình mờ trong suốt tùy chỉnh của riêng bạn.
2. Thêm hình mờ và bản quyền trên ảnh, gif và video.
3. Nó có thư viện khổng lồ các gif vui nhộn từ giphy & tenor.
4. Nội dung ảnh khổng lồ được thêm vào từ pixaby & unsplash.
5. Thư viện phông chữ cực hay.

TẢI XUỐNG ứng dụng ngay bây giờ MIỄN PHÍ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thiết kế làm logo Trình tạo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--