BA GPS
3.2 / 189 đánh giá

BA GPS

Nhà phát triển: Tran Quang Trung

Miễn phí

BA GPS Miễn phí
3.2 / 189 đánh giá

BA GPS

Nhà phát triển: Tran Quang Trung

Ảnh màn hình

BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS
BA GPS

Mô tả bởi nhà phát triển

- Quý khách có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có trên hệ thống
- Gửi cảnh báo đến ứng dụng ngay lập tức khi xuất hiện sự cố trên xe
- Tra cứu, tìm kiếm, xem thông tin tất cả các xe mà mình quản lý
- Bình Anh ghi nhận và cảm ơn tất cả các đề xuất tính năng mà quý khách mong muốn có trên ứng dụng này.
- Phản hồi của quý khách có thể gửi trực tiếp trên ứng dụng hoặc qua hotline của Binh Anh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BA GPS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan