TƯ VẤN - BÁN HÀNG

TƯ VẤN - BÁN HÀNG

Nhà phát triển: Long Dang

Miễn phí

TƯ VẤN - BÁN HÀNG Miễn phí

TƯ VẤN - BÁN HÀNG

Nhà phát triển: Long Dang

Ảnh màn hình

TƯ VẤN - BÁN HÀNG
TƯ VẤN - BÁN HÀNG
TƯ VẤN - BÁN HÀNG
TƯ VẤN - BÁN HÀNG
TƯ VẤN - BÁN HÀNG

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho Bộ phận bán hàng - VTNN Hai Lúa.

Ứng dụng này nằm trong chuỗi ứng dụng của Hệ thống cửa hàng VTNN Hai Lúa, chỉ dành cho nội bộ công ty và dành riêng cho Bộ phận Bán hàng tại Hệ thống cửa hàng VTNN Hai Lúa.

Ứng dụng giúp quản lý và tăng hiệu quả công việc dành cho Bộ phận Bán hàng.

-------------------------------
HỆ THỐNG CỬA HÀNG VTNN HAI LÚA
"Nghề nông làm gốc - Sướng vui cuộc đời"

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TƯ VẤN - BÁN HÀNG

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--