Puzzle Play: Xếp khối

Puzzle Play: Xếp khối

Nhà phát triển: wonderkind GmbH

Miễn phí

Puzzle Play: Xếp khối Miễn phí

Puzzle Play: Xếp khối

Nhà phát triển: wonderkind GmbH

Ảnh màn hình

Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối
Puzzle Play: Xếp khối

Mô tả bởi nhà phát triển

Tạo hình xe, động vật và các tòa nhà bằng các khối •• Trẻ học cách phân biệt hình dạng, màu sắc và kích thước •• Có nhiều mẫu và hình dạng khác nhau.

Trò chơi sáng tạo và mang tính giáo dục cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Puzzle Play: Xếp khối

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--