TShop Quản lý bán hàng cá nhân

TShop Quản lý bán hàng cá nhân

Nhà phát triển: Trieu Le

Miễn phí

TShop Quản lý bán hàng cá nhân Miễn phí

TShop Quản lý bán hàng cá nhân

Nhà phát triển: Trieu Le

Ảnh màn hình

TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân
TShop Quản lý bán hàng cá nhân

Mô tả bởi nhà phát triển

TShop là phần mềm hỗ trợ trong việc kinh doanh online của các cá nhân

Tính năng
* Quản lý danh mục hàng
* Quản lý nhập hàng
* Quản lý xuất hàng
* Báo cáo thống kê giao dịch từng tháng
* Báo cáo thống kê giao dịch cho từng loại hàng hóa
Ưu điểm
* Giao diện thân thiện dễ sử dụng
* Tốc độ chạy nhanh
* Cập nhật thường xuyên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TShop Quản lý bán hàng cá nhân

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--