Vebrary

Vebrary

Nhà phát triển: Tuan Ton That

Miễn phí

Vebrary Miễn phí

Vebrary

Nhà phát triển: Tuan Ton That

Ảnh màn hình

Vebrary
Vebrary
Vebrary

Mô tả bởi nhà phát triển

Vebrary là ứng dụng quản lý thư viện điện tử chạy trên nền tảng Mobile do Công ty Lạc Việt phát triển. Ứng dụng này được sử dụng song hành với phiên bản Vebrary chạy trên nền tảng Desktop đã được Công ty Lạc Việt triển khai cho các Công ty, đơn vị là đối tác của Lạc Việt
Ứng dụng giúp cho người sử dụng, đặc biệt là bộ phận thư viện có thể điều hành tác nghiệp nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và người dùng có thể tìm kiếm sách một cách nhanh chóng.
Ứng dụng giúp người dùng thực hiện các chức năng:
- Tìm kiếm sách giấy
- Tìm kiếm sách số
- Tìm kiếm tạp chí online
- Tìm kiếm bài trích
- Xem sách online
- Quản lý tài nguyên người dùng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vebrary

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan