Story chương trình cắt dán
4.1 / 15 đánh giá

Story chương trình cắt dán

Nhà phát triển: APP FLIGHT LLP

Miễn phí

Story chương trình cắt dán Miễn phí
4.1 / 15 đánh giá

Story chương trình cắt dán

Nhà phát triển: APP FLIGHT LLP

Ảnh màn hình

Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán
Story chương trình cắt dán

Mô tả bởi nhà phát triển

Insta Story Maker- Maker Những câu chuyện tuyệt vời cho mạng xã hội và doanh nghiệp của bạn !!!


Tạo video quảng cáo để giúp phát triển doanh nghiệp của bạn và thu hút khách hàng mới. Adgram video Marketing Editor làm cho nó dễ dàng.
Tăng doanh số bán hàng của bạn với các video quảng cáo tuyệt đẹp. Lấp lánh với hoạt ảnh, cảnh quay và hiệu ứng không thể cưỡng lại. Bắt đầu ngay bây giờ, chia sẻ trong vài phút.
Tạo quảng cáo video thương mại với trình tạo video quảng cáo trực tuyến dễ sử dụng của chúng tôi. Hãy thử nhà sản xuất hoạt hình của chúng tôi và quảng bá doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay để có thêm khách hàng tiềm năng.
Hãy dùng thử trình tạo câu chuyện Instagram miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay và bắt đầu tạo Câu chuyện trên Instagram để quảng bá doanh nghiệp của bạn và trở thành một phần của hiện tượng nóng nhất thế giới.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì tình yêu của bạn!

Chúng tôi luôn lắng nghe, gửi email cho chúng tôi để được hỗ trợ ..

Bạn Rock :)

Story Maker cung cấp các tùy chọn đăng ký tự động gia hạn:

Dùng thử 3 ngày sau đó $ 35,99 mỗi năm


• Bạn có thể đăng ký để có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các tính năng và nội dung được cung cấp để mua trong Giới thiệu

• Đăng ký được tính phí hàng tháng theo gói đăng ký

• Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng

• Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại

• Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn

• Người dùng có thể quản lý đăng ký và có thể tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách chuyển đến Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua

• Bất kỳ phần nào chưa sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó, nếu có


Điều khoản và Điều kiện sử dụng:
https://drive.google.com/open?id=1Ppwupk4lKJTTBnRjE-5154Z7npm89TtQ

Chính sách bảo mật:
https://drive.google.com/open?id=19_EKHf6WUQpW3FMO-yfyAiB7lMB_aPQf

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Story chương trình cắt dán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--