Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh

Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh

Nhà phát triển: Tuan Tran Anh

Miễn phí

Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh Miễn phí

Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh

Nhà phát triển: Tuan Tran Anh

Ảnh màn hình

Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh
Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh

Mô tả bởi nhà phát triển

- Học từ vựng Tiếng Anh dễ dàng với việc sử dụng hình ảnh gợi nhớ và âm thanh sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của những từ mới gặp.

••• Tính năng •••

- Dữ liệu offline, không cần kết nối mạng.
- Hỗ trợ phát âm.
- Nhiều chế độ kiểm tra đơn giản.
- Trò chơi ôn luyện từ vựng
- Hỗ trợ viết câu để nhớ lâu hơn.
- Ghi lại lịch sử và yêu thích.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ vựng Tiếng Anh với hình ảnh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--