Baack:Cashback,Offers,Shopping

Baack:Cashback,Offers,Shopping

Nhà phát triển: Roman Ryzheikin

Miễn phí

Baack:Cashback,Offers,Shopping Miễn phí

Baack:Cashback,Offers,Shopping

Nhà phát triển: Roman Ryzheikin

Ảnh màn hình

Baack:Cashback,Offers,Shopping
Baack:Cashback,Offers,Shopping
Baack:Cashback,Offers,Shopping
Baack:Cashback,Offers,Shopping
Baack:Cashback,Offers,Shopping
Baack:Cashback,Offers,Shopping

Mô tả bởi nhà phát triển

Mua sắm trên eBay, Booking, Airbnb, AliExpress và từ hơn 1.200 cửa hàng, với mức hoàn tiền cao nhất thế giới!
Khám phá tin tức thời trang và lưu liên kết để đọc sau.

Mua sắm giờ đây sẽ càng thích thú hơn bởi vì chúng tôi đã nâng tỷ lệ hoàn tiền lên tối đa, có nghĩa là bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Có thể nhận tiền hoàn lại rất đơn giản:
1. Chọn một cửa hàng trong ứng dụng và đi tới đó
2. Mua sắm những gì bạn muốn
3. Tiền hoàn được ghi nhận vào tài khoản của bạn.
4. Rút tiền tiện lợi - về thẻ hoặc Paypal.

Trong số các cửa hàng trong ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy mọi sở thích: du lịch, luyện tập, thời trang, trang thiết bị và nhiều hơn nữa.

Tốt hơn là nên thử còn hơn hối tiếc vì đã không nhận được tiền hoàn;)

About prices and terms of subscription for premium:
- 3,49$ for a month
Payment will be charged to iTunes upon confirmation of purchase
Subscription automatically renews if automatic renewal is not turned off at least 24 hours before the end of the current period.
Accounts will be charged for renewal within 24 hours before the end of the current period and determine the cost of renewal.
Subscriptions can be managed by users. Automatic updating can be disabled by going to the settings of the user account after purchase.
During the active subscription period, the current subscription is not canceled
Privacy Policy and Terms of Use:
https://baack.com/home/termsapp
https://baack.com/home/privacyapp

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Baack:Cashback,Offers,Shopping

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--