Đà Lạt Trực Tuyến
3.8 / 29 đánh giá

Đà Lạt Trực Tuyến

Nhà phát triển: Uy Ban Nhan Dan Thanh Pho Da Lat

Miễn phí

Đà Lạt Trực Tuyến Miễn phí
3.8 / 29 đánh giá

Đà Lạt Trực Tuyến

Nhà phát triển: Uy Ban Nhan Dan Thanh Pho Da Lat

Ảnh màn hình

Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến
Đà Lạt Trực Tuyến

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cung cấp thông tin và kết nối đến người dân thành phố Đà Lạt
Các chức năng chính bao gồm:
- Tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
- Tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
- Trang tin tức, thông báo từ thành phố Đà Lạt.
- Gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.
- Gửi phản hồi về các lĩnh vực ANTT, thị trường, VSMT, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường ... và các vi phạm xẩy ra tại thành phố Đà Lạt để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên.


* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.
* Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần biết.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đà Lạt Trực Tuyến

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan