DNA‪+‬

DNA‪+‬

Nhà phát triển: DNA Medical Technology Company Limited

Miễn phí

DNA‪+‬ Miễn phí

DNA‪+‬

Nhà phát triển: DNA Medical Technology Company Limited

Ảnh màn hình

DNA‪+‬
DNA‪+‬
DNA‪+‬
DNA‪+‬
DNA‪+‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Thông tin di truyền sẽ cho bạn hiểu rõ về sức khoẻ, tính trạng, tình trạng thể chất của mình. DNA+ là ứng dụng chăm sóc sức khoẻ toàn diện dựa trên kết quả xét nghiệm di truyền. Với DNA+ bạn có thể:
- Xem hồ sơ di truyền cá nhân của bạn và những người thân yêu trong gia đình.
- Giúp sàng lọc ung thư di truyền, phân tích nguy cơ các bệnh -
- mãn tính và 7000+ bệnh.
- Giúp quản lý và theo dõi các nguy cơ gây bệnh.
- Khám phá hơn 80+ tính trạng tiềm ẩn trong bạn.
- Truy cập cơ sở dữ liệu bênh học tiếng việt với hơn 7000+ bệnh.
- Luôn luôn được cập nhật dữ liệu y khoa mới nhất.
- Dễ dàng theo dõi tiến độ phân tích xét nghiệm của bạn.

Với DNA+, hồ sơ sức khoẻ di truyền cá nhân luôn trong tầm tay bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DNA‪+‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--