VTGO Lái xe

VTGO Lái xe

Nhà phát triển: VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

VTGO Lái xe Miễn phí

VTGO Lái xe

Nhà phát triển: VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe
VTGO Lái xe

Mô tả bởi nhà phát triển

Lái xe dùng app lái xe để thực hiện toàn bộ nghiệp vụ trong quá trình vận chuyển của một đơn hàng.


App lái xe là một app độc lập với xe, nên Lái xe có thể sử dụng App lái xe khi làm việc cho bất kỳ một doanh nghiệp vận tải nào, hay chủ xe nào, mà không phải đăng ký lại tài khoản.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VTGO Lái xe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--