Tra cứu thông tin ngăn chặn AG

Tra cứu thông tin ngăn chặn AG

Nhà phát triển: Thanh Tran Van

Miễn phí

Tra cứu thông tin ngăn chặn AG Miễn phí

Tra cứu thông tin ngăn chặn AG

Nhà phát triển: Thanh Tran Van

Ảnh màn hình

Tra cứu thông tin ngăn chặn AG
Tra cứu thông tin ngăn chặn AG
Tra cứu thông tin ngăn chặn AG

Mô tả bởi nhà phát triển

Mô tả:
-------------
Phần mềm tra cứu thông tin ngăn chặn trong ngành Tư pháp tỉnh An Giang được xây dựng bởi Trung tâm tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, phần mềm cung cấp các thông tin ngăn chặn về các đương sự và các tài sản không được phép giao dịch trong toàn tỉnh, giúp các công chứng viên nắm bắt thông tin nhanh chóng, đầy đủ, phục vụ tốt cho hoạt động nghiệp vụ của mỗi văn phòng công chứng.


Chức năng:
--------------
Chức năng Tra cứu thông tin ngăn chặn:
- Xem danh sách thông tin ngăn chặn mới nhất
- Tra cứu thông tin ngăn chặn theo nhiều tiêu chí:
Tìm theo tên đương sự
Tìm theo tên tài sản
Tìm theo số tờ, số thửa, số giấy chứng nhận, theo diện tích,
Tìm theo nội dung ngăn chặn
Tìm theo địa điểm
- Xem chi tiết thông tin ngăn chặn
- Xem tập tin gốc đính kèm

Chức năng tra cứu thông tin tham khảo:
- Xem danh sách thông tin tam khảo mới nhất
- Tra cứu thông tin tham khảo
- Xem chi tiết thông tin tham khảo
- Xem tập tin gốc đính kèm

Nhận thông báo khi có thông tin ngăn chặn mới
- Xem danh sách thông báo về thông tin ngăn chặn
- Xem thông tin ngăn chặn chi tiết từ thông báo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tra cứu thông tin ngăn chặn AG

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--