New Practice for TOEIC® Test

New Practice for TOEIC® Test

Nhà phát triển: Truong Tong

Miễn phí

New Practice for TOEIC® Test Miễn phí

New Practice for TOEIC® Test

Nhà phát triển: Truong Tong

Ảnh màn hình

New Practice for TOEIC® Test
New Practice for TOEIC® Test
New Practice for TOEIC® Test
New Practice for TOEIC® Test
New Practice for TOEIC® Test
New Practice for TOEIC® Test

Mô tả bởi nhà phát triển

Sử dụng phương pháp ghi nhớ thông minh - Spaced Repetition - giúp bạn học TOEIC® Cấu Trúc Mới 2020 nhanh nhất có thể.

=> Ứng dụng đã có hơn 1.000 câu hỏi TOEIC® Cấu Trúc Mới trong New Economy TOEIC®, Hacker New TOEIC®... NEW FORMAT 2020

=> Spaced Repetition là kỹ thuật gia tăng thời gian giữa những lần ôn tập để khai thác hiệu ứng tâm lý ngắt quãng (spacing effect). Kỹ thuật này thường được áp dụng khi muốn ghi nhớ một lượng lớn kiến thức. Vậy nên Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng thích hợp trong việc học ngôn ngữ thứ hai, đặc biêt là từ vựng. (Theo Wikipedia)

??? TOEIC® định dạng mới thay đổi như thế nào?
---------- Phần nghe ----------
- Giảm số lượng câu hỏi phần 1 và phần 2
- Tăng số lượng câu hỏi hội thoại (phần 3, 4)
- Cuộc trò chuyện bao gồm nhiều lượt hơn và trao đổi nhiều nội dung hơn
- Nhiều hơn hai người nói trong một số cuộc hội thoại
- Các cuộc hội thoại bao gồm nuốt âm (elisions: going to = gonna) và các câu/đoạn không hoàn chỉnh (Yes, in a minute; Down the hall; Could you?)
- Loại câu hỏi mới kiểm tra khả năng nghe và phân tích hình ảnh
- Loại câu hỏi mới kiểm tra ý nghĩa, ngụ ý, hàm ý của từ hay câu

---------- Phần đọc ----------
- Giảm số lượng câu hỏi phần 5
- Loại câu hỏi mới: điền một câu hoàn chỉnh (không chỉ một từ hay cụm từ) với nội dung thích hợp nhất vào khoảng trống
- Loại câu hỏi mới: tin nhắn điện thoại , tin nhắn ngắn hoặc cuộc trò chuyện trực tuyến gồm nhiều người
- Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết của ba văn bản liên quan
- Tăng số lượng câu hỏi gồm một và nhiều đoạn văn
- Những câu hỏi mới về hiểu ngụ ý, hàm ý những từ được viết trong đoạn văn

TOEIC® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app New Practice for TOEIC® Test

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--