YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn

YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn

Nhà phát triển: Ngo Huynh Ngoc Phu

Miễn phí

YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn Miễn phí

YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn

Nhà phát triển: Ngo Huynh Ngoc Phu

Ảnh màn hình

YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn
YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn
YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn

Mô tả bởi nhà phát triển

App hướng đến việc cung cấp bản dùng thử trên một bo mạch có giá trị tiết kiệm đến tay người dùng cuối và người nông dân. App được thiết kế để tối ưu cho việc hẹn giờ điều khiển thiết bị.

Bạn có thể:
+ Điều khiển 1 thiết bị điện / 1 thiết bị YHDOOR.
+ Hẹn giờ 16 thiết bị với thời gian đồng bộ Internet.
+ Chia sẻ quyền điều khiển.
+ Giá cực rẻ.
+ Độ bền khoảng 2 năm.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app YHDOOR - Điều khiển cửa cuốn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--