KBMember

KBMember

Nhà phát triển: Senthil Kumar Jeevanandham

Miễn phí

KBMember Miễn phí

KBMember

Nhà phát triển: Senthil Kumar Jeevanandham

Ảnh màn hình

KBMember
KBMember
KBMember
KBMember
KBMember

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng được sử dụng cho khách hàng thân thiết của KBVision. Dùng để tích điểm, nhận khuyến mãi, và tham gia nhiều các chương trình ữu đãi, trò chơi có thưởng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KBMember

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--