meInvoice - Hóa đơn

meInvoice - Hóa đơn

Nhà phát triển: MISA JSC

Miễn phí

meInvoice - Hóa đơn Miễn phí

meInvoice - Hóa đơn

Nhà phát triển: MISA JSC

Ảnh màn hình

meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn
meInvoice - Hóa đơn

Mô tả bởi nhà phát triển

MISA meInvoice đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ và hỗ trợ quản lý hóa đơn toàn diện.

Phần mềm MISA meInvoice được phát triển bởi Công ty cổ phần MISA, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý, lưu trữ và truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Những điểm nổi bật:
1. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
2. Phát hành hóa đơn mọi lúc, mọi nơi trên mobile
3. Xuất và gửi hóa đơn hàng loạt cho người mua
4. Xem, tra cứu, chia sẻ hóa đơn đã phát hành dễ dàng, thuận tiện
5. Quản trị toàn diện, tức thời tình hình sử dụng và truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app meInvoice - Hóa đơn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--