Metta Provider - Nhà cung cấp

Metta Provider - Nhà cung cấp

Nhà phát triển: Tiep Tran Van Viet

Miễn phí

Metta Provider - Nhà cung cấp Miễn phí

Metta Provider - Nhà cung cấp

Nhà phát triển: Tiep Tran Van Viet

Ảnh màn hình

Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp
Metta Provider - Nhà cung cấp

Mô tả bởi nhà phát triển

Những giá trị và ích lợi của Metta mang lại cho Nhà cung cấp:

• Metta mang đến công ăn việc làm, nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Nếu chịu khó và chăm chỉ, thu nhập sẽ rất cao.
• Thay đổi tư duy và nhận thức của xã hội về công việc lao động phổ thông. Nâng cao giá trị và vị trí của người lao động trong xã hội.
• Người lao động chủ động nhận việc phù hợp với thời gian, không gian, và chủ động sắp xếp công việc của mình, đảm bảo mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
• Người lao động và các đơn vị không cần phải đi tìm việc, mà công việc tự tìm đến bạn. Bạn chỉ cần một chiếc Smart Phone được cài đặt sẵn ứng dụng Metta trên tay, thì bạn sẽ luôn nhận được công việc chuyển đến trên ứng dụng Metta.
• Đơn giá và chi phí minh bạch, giúp người lao động cân đối để chủ động nhận công việc tương xứng.


Bạn tải ứng dụng và cài đặt để sử dụng và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của Metta.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Metta Provider - Nhà cung cấp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--