AskHonest - Anonymous Messages

AskHonest - Anonymous Messages

Nhà phát triển: Sarah Bright

Miễn phí

AskHonest - Anonymous Messages Miễn phí

AskHonest - Anonymous Messages

Nhà phát triển: Sarah Bright

Ảnh màn hình

AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages
AskHonest - Anonymous Messages

Mô tả bởi nhà phát triển

Làm thế nào nó hoạt động?
1) Chia sẻ liên kết với bạn bè của bạn
2) Cho phép bạn gửi tin nhắn nặc danh mà bạn chỉ có thể nhìn thấy.
3) Bạn có thể trả lời tin nhắn từ bạn bè.

- Tất cả các tin nhắn sẽ được mã hóa, vì vậy không ai có thể đọc được ngoại trừ bạn.
- Thông điệp chế nhạo thô lỗ hoặc khiêu khích được lọc để giúp bạn bảo vệ chính mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app AskHonest - Anonymous Messages

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--