NEU Reader
1.8 / 121 đánh giá

NEU Reader

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Miễn phí

NEU Reader Miễn phí
1.8 / 121 đánh giá

NEU Reader

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Ảnh màn hình

NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader
NEU Reader

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng truy cập kho sách số của Đại học Kinh tế Quốc dân
- Truy cập kho tài liệu phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tại trường, được cập nhật thường xuyên
- Hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên trong quá trình học thay thế cho tài liệu giấy truyền thống

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NEU Reader

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan