CS ONE

CS ONE

Nhà phát triển: Samsung Vietnam Apps

Miễn phí

CS ONE Miễn phí

CS ONE

Nhà phát triển: Samsung Vietnam Apps

Ảnh màn hình

CS ONE
CS ONE
CS ONE
CS ONE
CS ONE
CS ONE

Mô tả bởi nhà phát triển

- Kiểm tra thông tin bảo hành
- Xem lại lịch sử offline

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CS ONE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--