Map4D

Map4D

Nhà phát triển: IOTLINK LLC

Miễn phí

Map4D Miễn phí

Map4D

Nhà phát triển: IOTLINK LLC

Ảnh màn hình

Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D
Map4D

Mô tả bởi nhà phát triển

Map 4D - Nền tảng bản đồ số 4D Viet Nam do công ty IOTLink phát triển.
Cung cấp giải pháp bản đồ 2D, 3D, 4D, các giải pháp quản lý hạ tầng, quản lý đô thị.
Dữ liệu đang được cập nhật liên tục.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Map4D

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--