Mai Hoa
3.9 / 7 đánh giá

Mai Hoa

Nhà phát triển: Minh Huynh

Miễn phí

Mai Hoa Miễn phí
3.9 / 7 đánh giá

Mai Hoa

Nhà phát triển: Minh Huynh

Ảnh màn hình

Mai Hoa
Mai Hoa
Mai Hoa
Mai Hoa
Mai Hoa
Mai Hoa
Mai Hoa

Mô tả bởi nhà phát triển

Mai Hoa Dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Ứng dụng giúp người dùng có thể dễ dàng lấy quẻ theo Mai Hoa theo thời gian

App này dùng cho những người chuyên nghiệp hiểu rõ Mai Hoa mới có thể giải đoán được những điều cần biết trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. App này được dùng như một app hữu hiệu để xem tử vi. Mỗi người có lá số tử vi khác nhau và nghiệp quả sâu dày khác nhau. Vì vậy, app Mai Hoa giúp quí vị biết được mình phạm phải những nghiệp chướng gì từ nhiều đời, nhiều kiếp mà cần tu tập ngay trong kiếp này đê giảm trừ. Hoặc giúp ích cho cuộc sống của mình ở những kiếp sau.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mai Hoa

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan