Ubofood
4.4 / 33 đánh giá

Ubofood

Nhà phát triển: UBOFOOD VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Ubofood Miễn phí
4.4 / 33 đánh giá

Ubofood

Nhà phát triển: UBOFOOD VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Ubofood
Ubofood
Ubofood
Ubofood
Ubofood

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống cung ứng thực phẩm online. Toàn bộ hàng hóa giao dịch qua hệ thống được kiểm soát và đảm bảo về chất lượng. Với mặt hàng tưới sống, hệ thống bảo đảm 100% hàng hóa được sản xuất trong ngày, không hàng tồn kho.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ubofood

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--